Comisii

C.E.A.C.

 • coordonator,  URSANU VERONICA, director adjunct, coordinator,
 • responsabil, HANGHICEL  SIMINA – ELENA, professor inv. primar,
 • membru, CHIRIAC  CRINA – MIHAELA, profesor,
 • membru, POPA  NICOLETA, profesor,
 • membru, PASANIUC  DANIEL, reprez. din partea sindicatului,
 • membru, BOSCODEALA  ANGELICA, reprez. din partea parintilor,
 • membru, CERCEL  DANIELA, reprez. din partea Consiliului Local.


RESP. COMISIILOR  METODICE

 • STANCU RODICA, responsabil inv. preprimar,
 • HANGHICEL SIMINA, responsabil inv. primar,
 • ALECSANDRU CRINA – MIHAELA, Limba si Comunicare,
 • URSANU VERONICA, Matematica si Stiinte,
 • ZAHARIA CONSTANTIN, Om si Societate,
 • GROSU CLAUDIU – CONSTANTIN, Ed. Fizica, Ed. Plastica, Ed. Muzicala,
 • HANGHICEL LIVIU, tehnologii

CURRICULUM

 • ALECSANDRU CRINA-MIHAELA, responsabil,
 • BOLD IULIAN, membru,
 • PASANIUC DANIEL, membru,
 • PRUTEANU ADRIANA, membru,
 • PRUTEANU STELIAN, membru.

Sanatate, Securitate si Protectia Muncii .

 • prof, HANGHICEL LIVIU, responsabil,
 • prof. DOGARU  IONELA, membru,
 • prof. BRADU TOADER, membru,
 • prof. GROSU CLAUDIU – CONSTANTIN, membru.

Comisia de etica

 • presedinte – prof. URSANU VERONICA, director adjunct,
 • membru – prof. DASCALU SILVICA, responsabil invatamant prescolar,
 • membru – prof. HANOR CONSTANTA responsabil invatamant primar,
 • membru – prof. CHIRIAC CRINA – MIHAELA, responsabil invatamant gimnazial,
 • membru – prof. POPA NICOLETA, responsabil invatamant gimnazial,
 • membru – prof. HANGHICEL LIVIU , responsabil invatamant profesional.

Formare Continua a cadrelor didactice, Perfectionarea Metodica si Cercetare.

doamna URSANU  VERONICA

Manuale scolare

 • presedinte – ALECSANDRU  CRINA – MIHAELA, profesor,
 • membru – PASANIUC DANIEL – responsabil locatia Manastirea
 • membru – ANGHEL PETRONELA – responsabil locatia Balusesti
 • membru – HOROBET DUMITRU – responsabil locatia Boatca
 • membru – ULEA VIORICA – responsabil locatia Buzdug
 • membru – UZARCIUC MICA –MARIA – responsabil locatia Piscu-Rusului
 • membru – HANGHICEL VALERICA – responsabil locatia Poienile
 • membru – PRUTEANU ADRIANA – responsabil locatia Tarnita
 • membru –  PREDA RAMONA – responsabil locatia Zece – Prajini

Comisia pentru Frecventa elevilor, Combaterea Absent. si Abandon Scolar

 • adj. URSANU VERONICA , responsabil,
 • DOGARU IONELA, membru,
 • PASANIUC LUDMILA – NELY, membru,
 • HOROBET DUMITRU, membru,
 • prof. Inv. preprimar, PREDA  RAMONA, membru.

Comisia de Receptie a bunurilor, a materialelor, amijloacelor fixe, a obiectelor de inventar si a lucrarilor efectuate.

 • CHIRIAC VIORELresponsabil,
 • PASANIUC DANIEL, membru,
 • instr. HANGHICEL IOAN – MIHAIL, membru,
 • POPA NICOLETA, membru,
 • secretar, BOSINCEANU DANUT, membru,

Comisia de Orientare Scolara si Profesionala.

 • BOLD IULIAN, responsabil,
 • DOGARU IONELA, membru,
 • GROSU CLAUDIU , membru.

Prevenirea si combaterea discriminarii interculturalitatii.

 • PREDA RAMONA, responsabil,
 • PASANIUC MARIANA, membru,
 • POMIRLIANU NADIA, membru.

Comisia Metodica a Dirigintilor, formata din:

 • adj. URSANU VERONICA, responsabil,
 • ALECSANDRU CRINA – MIHAELA, membru,
 • PLATON CRISTINA – ELENA, membru,
 • HANOR CONSTANTA, membru,
 • IURASCU GABRIELA, membru,
 • POPA NICOLETA, membru,
 • PALANCEANU LOREDANA, membru,
 • GROSU CLAUDIU – CONSTANTIN,, membru,
 • MANTALE CONSTANTIN, membru,
 • HANGHICEL LIVIU, membru,
 • HANGHICEL IOAN – MIHAIL, membru,
 • PASANIUC MARIANA, membru,
 • DOGARU IONELA, membru,
 • IURASCU CONSTANTIN
 • DONCEAG ALEXANDRU

Comisia pentru Disciplina, Prevenirea si combaterea Violentei a elevilor.

 • .IURASCU GABRIELA, responsabil,
 • DOGARU IONELA, membru,
 • HANGHICEL IOAN – MIHAIL, membru,
 • GROSU CLAUDIU – CONSTANTIN, membru,
 • PASANIUC LUDMILA – NELY,  membru,
 • parinte, COTAN PETRUTA, membru, reprez. comitet parinti.
 • CAIN GABRIELA, agent politie

CONTROL  INTERN  MANAGERIAL

 • director, CHIRIAC VIOREL, responsabil,
 • secretar, BOSINCEANU MARICICA, membru,
 • contabil, JOACABINE OLGUTA, membru,
 • PASANIUC LUDMILA – NELY, membru,
 • IURASCU GABRIELA, membru.

COORDONATOR  STRUCTURA

 • Manastirea – inv. PASANIUC DANIEL
 • Balusesti – ANGHEL PETRONELA
 • Boatca – HOROBET DUMITRU
 • Buzdug – prof. ULEA VIORICA
 • Piscu – Rusului – inv. UZARCIUC MICA -MARIA
 • Poienile – educ. HANGHICEL VALERICA
 • Tarnita – inv. PRUTEANU ADRIANA
 • Zece – Prajini – prof. PREDA RAMONA

   
  CORN, LAPTE, MAR.
 • Scoala DAGITA si GPN DAGITA

BOSINCEANU DANUT  –   secretar

 • Scoala cu clasele I – VIII MANASTIREA

inv. PASANIUC DANIEL   –  responsabil structura.

 • Scoala BALUSESTI:

Inv. ANGHEL PETRONELA – responsabil structura.

–     Scoala cu clasele I – IV BOATCA

Inv. HOROBET DUMITRU – responsabil structura.

–     Scoala BUZDUG

Prof. ULEA VIORICA –  responsabil structura.

 • Scoala cu clasele I – IV POIENILE

Inv. HANGHICEL VALERICA – responsabil structura.-

–     Scoala cu clasele I – IV PISCU RUSULUI:

Inv. UZARCIUC MICA-MARIA  –  responsabil structura.

 • Scoala cu clasele I – IV TARNITA

Inv. PRUTEANU ADRIANA – responsabil structura.

 • Scoala cu clasele I – IV ZECE PRAJINI:

Educat.  PREDA RAMONA   –  responsabil structura.


ORAR

 • presedinte, CHIRIAC VIOREL
 • membru, PASANIUIC DANIEL
 • membru, IURASCU GABRIELA, profesor.

SISTEMUL  INFORMATIC  INTEGRAT  AL  INVATAMANTULUI  DIN ROMANIA  (SIIIR)

 • presedinte, CHIRIAC  VIOREL
 • membru, BOSINCEANU MARICICA
 • membru, JOACABINE OLGUTA

COMISIA  DE  INCADRARE

 • presedinte, CHIRIAC  VIOREL
 • membru, BOSINCEANU MARICICA
 • membru, JOACABINE OLGUTA

COMISIA  PARITARA

 • presedinte – CHIRIAC  VIOREL
 • membru – URSANU VERONICA
 • membru – IURASCU GABRIELA, membru supleant
 • membru – PASANIUC DANIEL
 • membru – PRUTEANU STELIAN
 • membru – HANGHICEL SIMINA-ELENA

COMISIA  DE  NOTARE  RITMICA SI STABILIREA TEZELOR SI A VOLUMULUI DE LUCRU PENTRU ACASA

 • presedinte – ALECSANDRU CRIANA
 • membru – HANOR CONSTANTA
 • membru – PASANIUC MARIANA
 • membru – BOLD IULIAN
 • membru – MANTALE CONSTANTIN

COMISIA  DE  PROIECTE  EUROPENE LOCALE NATIONALE

 • presedinte – URSANU VERONICA
 • membru – HANGHICEL SIMINA
 • membru – POPA NICOLETA
 • membru – IURASCU GABRIELA

COMISIA  DE  BURSE

 • presedinte – URSANU VERONICA
 • membru – BOSINCEANU DANUT
 • membru – JOACABINE OLGUTA
 • membru – HANGHICEL IOAN MIHAIL
 • membru – MANTALE CONSTANTIN
 • membru – HANGHICEL LIVIU

COMISIA DE SECURITATE,  TRANSPORT  SI  SIGURANTA  ELEVILOR SI A PERSONALULUI  DIN  SCOALA

 • Scoala DAGATA

Prof.URSANU VERONICA , responsabil,

sofer, IURASCU STEFAN, resposnabil,

–     G.P.N. DAGATA

Prof. STANCU RODICA

 • P.N. MANASTIREA

Educatoare HANGHICEL DOINITA.

 • Scoala cu clasele I – VIII MANASTIREA

       inv. PASANIUC DANIEL   –  responsabil structura.

 • Scoala BALUSESTI:

Inv. ANGHEL PETRONELA – responsabil structura.

 • Scoala cu clasele I – IV BOATCA

Inv. HOROBET DUMITRU – responsabil structura.

 • Scoala cu clasele I – IV BUZDUG

Inv. ULEA VIORICA – responsabil structura.

 • Scoala cu clasele I – IV PISCU RUSULUI:

Inv. UZARCIUC MICA-MARIA  –  responsabil structura.

 • Scoala cu clasele I – IV POIENILE

Inv. HANGHICEL VALERICA – responsabil structura.

 • Scoala cu clasele I – IV TARNITA

Inv. PRUTEANU ADRIANA – responsabil structura.

 • Scoala cu clasele I – IV ZECE PRAJINI:

Inv. PREDA RAMONA   –  responsabil structura

Distribuie:

2017-2022 © ȘCOALA PROFESIONALĂ DAGÂŢA