Despre Noi

Misiune

Scolala Profesionala Dagata este o institutie a carei misiune este sa asigure fiecarui elev competentele cheie necesare pentru continuarea studiilor in ciclurile superioare, pentru viata de zi cu zi si formarea profesionala ca raspuns la nevoile de pregatire ale beneficiarilor din comunitate.

Viziunea şcolii

Şcoala Profesionala Dagâţa este un mediu educaţional de calitate, care aparţine comunităţii. Şcoala oferă servicii educaţionale şi sociale beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai comunităţii. Comunitatea asigură resursele necesare şi participă prin forme şi modalităţi specifice la asigurarea calităţii educaţiei furnizate.

Regulament de organizare si functionare a Scolii Profesionale Dagata

Procedura -Evaluare-performantelor-angajatilor:

Anunt de ocupare a posturilor didactice/cadrelor vacante 

Distribuie:

2017-2022 © ȘCOALA PROFESIONALĂ DAGÂŢA