Istoricul Şcolii

Repere geografice şi istorice:

Dagâța este o comună în județul Iași, Moldova, România. Este formată din satele: Băluşeşti, Boatca, Buzdug, Dagata, Mănăstirea, Piscu Rusului, Poienile, Tarniţa şi Zece Prăjini. Este situată la 75 Km distanţă de municipiul Iaşi, 30km. de municipiul Roman – Neamt si 35 km. de orasul Negresti-Vaslui În partea nord-estică a comunei (dealul Cetăţuia Gârbeşti sau Cetatea) s-au descoperit urme arheologice din neoliticul dezvoltat, sfârşitul epocii bronzului şi feudalismului dezvoltat

Aparţine sectorului vestic al Podişului Central Moldovenesc, cu o structură geologică formată din depozitele smarţianului mediu în facies de argile, marne, gresii şi intercalaţii de nisipuri, exploatate local în cariere.

Comuna Dagâţa se întinde pe o suprafaţă de 48 km² având ca vecini:

Cu o fragmentare deluroasă depăşeşte 450 m (dealul Cetatea 467 m), cu versanţii văilor afectaţi de procese active erozionale şi alunecări de straturi. Solurile comunei sunt argiloiluviale brune podzolite, cernoziomuri levigate podzolice şi cenuşii închise de categoria IV fertilitate.. Pe şesuri domină solurile aluviale şi lăcoviştele.

Populaţia comunei este de aproximativ 4.750 locuitori. cu o densitate medie în teritoriu de peste 100 locuitori pe km². Sporul natural al populaţiei variază între 15 şi 17,5%0, iar sporul migratoriu negativ are valori de peste 17 %. Mobilitatea pendulară a populaţiei active este scăzută (sub 200 persoane).

Economia comunei are caracter agricol 90% ,orientat pe cultura cerealelor, plantelor tehnice, zootehnie, iar în viitor pe cereale, lapte şi struguri. Din suprafaţa fondului funciar (4.590 ha), terenul agricol ocupă peste 3186 ha, iar arabilul (2.124 ha). În arabil o pondere mare o au pădurile (peste 1050 ha), păşunile (716 ha), fâneţele naturale (196 ha); livezile ocupă 92 ha şi viile 58 ha.

Ideea unui învăţământ public şi general s-a născut la noi în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Interesul pentru şcolile satesti în Ţara Românească şi în Moldova a apărut în Regulamentele organice (1831-1832) prevedeau să se înfiinţeze şcoala începătoare pentru ambele sexe de prin capitalele de judeţe si nu numai..

Actuala scoala Profesionala Dagita a fost initial o scoala sateasca (clasele I-IV),  infiintata in 1926  modelul “SPIRU  HARET”, care din 1930  a devenit scoala cu  VII clase.

Exista documente care atesta existenta scolii inca din anul 1893.

Primele şcoli săteşti funcţionau numai iarna, spre a da posibilitatea copiilor ca, în restul timpului, să-şi ajute părinţii la lucrarea câmpului. Reforma învăţământului din 1864 instituia instrucţiunea obligatorie pentru toţi copiii de ambele sexe, între 8 şi 12 ani.

Cresterea continua a numarului de elevi si de clase s-a datorat, in primul rand, calitatii corpului profesoral. Profesorii si invatatorii de inalta pregatire profesionala si cu tinuta morala ireprosabila au contribuit la cresterea prestigiului scolii.Personalitatea scolii s-a conturat treptat, mai ales prin performanta elevilor. De-a lungul anilor, Scoala Profesionala Dagita a furnizat inteligenta tuturor liceelor de prestigiu din Moldova si din tara.

Şcoala cu invatamint obligatoriu de 10  ani a fost înfiinţată în anul 1974. Creşterea continuă a numărului de copii a impus adăugarea, în 1980 a unui nou corp de clădire, parter+ etaj.  Din anul 1991 a purtat numele de  Scoala Complementara  până în anul1996 . Din 1996 si pina in 2003 s-a numit Scoala de Ucenici, profilul  mecanic

Din anul 2003 au fost înfiinţate primele clase de SAM, nivelul I – în domeniu mecanic –calificarea- lacatus mecanic structuri metalice care a functionat pina in 2010

Incepind cu anul 2010 si pina in 2013 a functionat ca Scoala Profesionala  profilul mecanic-  specializarea – lacatus mecanic presta ,mri servicii nivel 1 si 2

In anul scolar 2013 – 2014 a functionat ca Scoala Gimnaziala, iar din  anul scolar 2014 – 2015 prin aprobarea unei clase de IP3 ( cu 28 de locuri)  am revenit la denumirea de Scoala Profesionala Dagita -domeniu Mecanic- specializarea Lacatus constructii matalice si Utilaj tehnologic

Din punct de vedere administrativ – instituţional, din data de 01.09.2005 SAM Dagiţa încetează a mai fi coordonatoare pentru toate şcolile din comună şi arondează numai cinci unităţi şcolare: GPN Dagita scolile cu clase I-IV din satele: Băluşeşti,Buzdug,  Piscu-Rusului si  Zece – Prăjini

Din data de 01.09.2005 unitatea devine  Şcoala de Arte şi Meserii Dagâţa, iar Scoala gimnaziala Minastirea devine unitate cu personalitate juridica , arondind 4 unităţi şcolare: GPN Minastirea scolile cu clase I-IV din satele: Boatca, Poienile si Tarnita.

Marea majoritate a absolvenţilor ciclului gimnazial ai celeilalte unităţi şcolare cu clase I-VIII  – Mânastirea erau şcolarizaţi prin SAM  la  Dagiţa. Trebuie menţionat faptul că la scoala noastră  erau inscrisi si frecventau  cursurile invatamintului obligatoriu de X clase   şi elevi din comunele  si satele învecinate : Suhulet, Tansa –jud. Iasi;  Ciurea, Pincesti, Poienari,  Stăniţa, Talpalai –jud. Neamţ  si Vovresti–jud. Vaslui.

Distribuie:

2017-2022 © ȘCOALA PROFESIONALĂ DAGÂŢA